اختیار حذف ارزی به شرط ارائه کالا به دولت واگذار شده استبه گزارش به نقل از خانه ملت، علیرضا منادی سفیدان با اشاره به دستور کار امروز مجلس بر بررسی موضوع مدیریت ارزی و تامین کالاهای اساسی، کرد: بر اساس گزارشات دولتی دولتی در صحن علی مجلس، سامانه‌ای برای توزیع نان تهیه شده است. است تا میزان نان فروخته شده مشخص باشد تا نانوایی نتواند آرد را به صورت قاچاق به فروش ولی روشی که در عمل پیاده شده به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس با بیان اینکه اما متأسفانه هنوز هیچ اثری از سامانه مد نظر دولت و آن در معیشت مردم نیست، ادامه داد: دولت تا زمانی که نمی‌تواند، قیمت نهایی برای مصرف کننده را کنترل کند، نباید نسبت به آن. به حذف یارانه نان و آرد اقدام و در شرایط فعلی باید فوراً جبرانی پیش بینی کند.

وی ادامه داد: متأسفانه از سوی دیگر، هیچ اقناع سازی برای افکار عمومی در این زمینه نگرفته است و این روند به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

وی با نظر بر تصمیم مجلس این بود که اختیار حذف ارزی را به شرط ارائه کالابرگ و ثابت ماندن قیمت‌ها به دولت پیشنهاد کرد، گفت: در حالی که هیچ کالابرگی به مردم تقسیم نمی‌شود چرا دولت نسبت به حذف یارانه آرد و نان اقدام کرد و در این زمینه عملکرد دولت زیر سئوال است.

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با بیان اینکه معیشت مردم خط قرمز مجلس است، هیچ عنوان کرد: اگر قرار باشد حذف یارانه باشد، باید نقدینگی به جامعه تزریق شود، بلکه باید کالابرگ توزیع شود تا به سفره مردم آرامش تزریق شود.