اختصاص سهام عدالت به جاماندگان ۲ دهک از تیرماه/ مسیر اصلاحات در ساختار بودجه‌ریزی/ مارپیچ بورس در دوراهی


به گزارش شبکه خبری تهران نیوز، مهمترین تیترهای روزنامه‌های اقتصادی پنجشنبه ۱۲ خرداد به بیان مسائلی همچون اختصاص سهام عدالت به جاماندگان ۲ دهک از تیرماه، مسیر اصلاحات در ساختار بودجه ریزی، مارپیچ بورس در دوراهی، اختیارات ویژه برای مدیریت بازار ارز، می پردازد.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز به شرح زیر است:

اختصاص سهام عدالت به جاماندگان ۲ دهک از تیرماه/ مسیر اصلاحات در ساختار بودجه‌ریزی/ مارپیچ بورس در دوراهی

اختصاص سهام عدالت به جاماندگان ۲ دهک از تیرماه/ مسیر اصلاحات در ساختار بودجه‌ریزی/ مارپیچ بورس در دوراهی

اختصاص سهام عدالت به جاماندگان ۲ دهک از تیرماه/ مسیر اصلاحات در ساختار بودجه‌ریزی/ مارپیچ بورس در دوراهی

اختصاص سهام عدالت به جاماندگان ۲ دهک از تیرماه/ مسیر اصلاحات در ساختار بودجه‌ریزی/ مارپیچ بورس در دوراهی

اختصاص سهام عدالت به جاماندگان ۲ دهک از تیرماه/ مسیر اصلاحات در ساختار بودجه‌ریزی/ مارپیچ بورس در دوراهی

انتهای پیام/