اختصاص ردیف ویژه برای الگوی کشت در قانون بودجه شدن استبه گزارش بازار به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، حمیدرضا حاجی‌بابایی در حاشیه نشست هم‌اندیشی الگوی کشت محصولات کشاورزی ضمن بیان این افزودن: اجرای الگوی کشت محصول کشاورزی به معنای نجات کشور است و مجلس برای امنیت غذایی، سیاسی و اقتصادی مردم باید به این طرح بپردازد. کمک کند.

وی در همین حال اظهار داشت: این آمادگی در مجلس وجود دارد تا از اجرای الگوی کشت محصولات کشاورزی حمایت کند.

حاجی بابایی ادامه داد: پس از آن که جهاد کشاورزی برنامه‌ها و گفتمان‌ها به الگوی کشت برای سال آینده را آماده می‌کنند و مجلس ارائه می‌دهد، ما نیز باید برنامه را بررسی کنیم که آغاز می‌شود و به وزارتخانه با برنامه‌هایی که تدوین می‌شود و از سوی این وزارتخانه ارائه می‌شود. کمک کرد.

وی در مورد اختصاص ردیف ویژه در قانون برای اجرای طرح الگوی کشت محصولات کشاورزی نیز مشخص کرد: تخصیص ردیف ویژه برای این طرح شدن است.

کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: وزارت جهاد کشاورزی برای موفقیت طرح الگوی کشت ممکن است حدود ۵۰ مولفه تعریف کند و وقتی مجلس اصل طرح را بپذیرد هر چه لازم باشد برای موفقیت و اجرای آن انجام می‌دهد.