اختصاص حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان به زیرساخت‌های صنعتیبه بازار به نقل از سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، علی رسولیان در نشست مشترک با مدیران عامل شرکت شهرک‌های استان‌ها که در حاشیه آیین‌نامه دهه‌های تولید و تجارت و روز ملی صنعت و معدن برگزار می‌شود، گزارش‌های بزرگ صنعتی برگزار می‌شود: دهه‌های تولید و تجارت در استان‌ها اجرا می‌شوند، و عملکرد شرکت‌های استانی نیز در این حوزه مورد قبول وزیر و مجموعه وزارتخانه بود، که این عملکرد با انعکاس صحیح و زیست‌ها، به ارتقاء عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت نزد آحاد جامعه تبدیل شد.

وی با بیان این‌که عامل مدیران شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها با تمام تلاش درحال دفاع از صنعت، معدن و تجارت در استان متبوع خود هستند، افزود: شرکت‌های استانی به‌طور مداوم در بازه‌های زمانی سه ماهه بررسی و پایش قرار می‌گیرند و علاوه بر برنامه‌ها. و شاخص‌های مجامع و بودجه، برنامه‌های ویژه نیز در سطح ملی با در نظر گرفتن برش‌های استانی در دستور کار قرار دارد.

رئیس هیئت مدیره و مدیر سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، سفرهای استانی رئیس جمهور در دولت سیزدهم را بسیار مثبت، کارآمد و اثربخش ارزیابی و اضافه کرد: در این سفرها حدود 10000 تومان منابع برای زیرساخت ها و پروژه های عمرانی در سطح شهرها و نواحی صنعتی تصویب شده است.
توسعه الکترونیکی زمین در شهرک ها و نواحی صنعتی با جدیت تمام دنبال می‌شود

رسولیان در بخش دیگری از سخنان خود با توجه به این موضوع، خود را به عنوان طرح الکترونیکی زمین در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور با جدیت تمام دنبال می‌کنند، ادامه داد: این موضوع قولی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت به نمایندگان مجلس شورای اسلامی داده و ما نیز می‌شویم. انجام این موضوع را پیشنهاد کرده و می‌تواند پیشنهادی الکترونیکی در خصوص شفاف سازی و حذف امضاهای طلایی داشته باشد.

وی در ادامه با بیان این‌که بیش از 99 هزار قرارداد حق بهره برداری و واگذاری زمین در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور منعقد شده است، اظهار داشت: از این تعداد قرارداد، به ازای 49 هزار مورد بهره برداری از واحد صنعتی و تولید می‌شود. است، که در این راستا، آیین نامه ارزیابی کیفی برای تولید قراردادهای راکد و جدید در دست اقدام می‌باشد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به برنامه آمایش سرزمینی بخش صنعت، معدن و تجارت در کشور بیان کرد: این ملی، برش‌های استانی و شهرستانی، مناطق مختلف برنامه‌های تقسیم‌بندی شده و به مناطق کمتر صنعتی با نگاه ویژه‌ای دارد. توجه می شود. همچنین الگوی منطقه‌ای و کالایی تعریف می‌شود و برنامه‌های توسعه‌ای بر اساس این الگو پیش خواهد رفت.

رسولیان در ادامه با تشکل‌های هم افزایی با بخش‌های ویژه افزود: امکانات همراه در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان صنایع کوچک و صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با تشکل‌های صنفی و انجمن‌های تخصصی وجود دارد و این هم افزایی در شرکت شهرک‌های صنعتی است. استان‌ها نیز به وضوح قابل مشاهده است.

وی با بیان این‌که انتظارات مردمی از وزارت صنعت، معدن و تجارت بسیار بالاست، اضافه کرد: باید به انتظارات و توقعات مردم توجه جدی داشته باشد و در موضوعاتی مانند فسخ قرارداد و خلع ید، ضمن مدیریت موضوعات پیرامونی و رعایت عدالت، در صورت‌بندی‌ها نیز اهلیت داشته باشد. و صلاحیت فردی مورد و توجه قرار گیرد.

رئیس هیأت مدیره و مدیر سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران نیز با بررسی بر اساس نظارت بر پروژه های عمرانی و زیربنایی، مدیران عامل شرکتهای استانی تابعه خواست تا دارایی های خود را در حوزه های زمین، آب، برق و سایر زیرساخت ها ارتقا دهند و در این زمینه. حوزه، مدیریت توسعه گرا داشته باشند.
ساختمان احداث حدود ۱۵ شهرک صنعتی بزرگ را در کشور داریم

رسولیان با بیان این‌که ظرفیت پیاده‌سازی و احداث حدود ۱۵ شهرک صنعتی بزرگ را در کشور داریم، ادامه داد: برخی از استان‌ها این ظرفیت‌ها و پتانسیل را دارند. مدل‌های احداث این گونه شهرک‌ها که از نظر آب، برق و پساب، خود باید طراحی شوند، و مدل‌های مشارکتی که خود را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

وی همچنین با افزایش طول مدت زمان‌ها و بروکراسی‌های دست و پا گیر اداری در مجموعه شرکت‌های صنعتی استان‌ها گفت: سال گذشته در حوزه احیاء واحدهای صنعتی راکد، عملکرد بسیار خوبی داشت، که این برنامه امسال هم با تداوم بیشتری پیدا خواهد کرد. ، و لازم است با و هم افزاینده، از کارفرمایی همه و رفع مشکلات تولید استان برای بهبود فضای کسب و کار و کار صنعتگران و تولید کنندگان استفاده بهینه شود.