احتمال گرانی نهاده های دامی| اختصاص یارانه گندم و آرد از اردیبهشت| قیمت نان ثابت می ماندبازار گروه اصناف و بازرگانی: بعد از افزایش قیمت محصولات وابسته به آرد و گندم، به نظر می رسد که باید منتظر رشد قیمت محصولات لبنی و پروتینی باشیم. آنگونه که جعفر قادر عضو کمیسیون برنامه و بودجه به بازار گفته در لایحه بودجه ۱۴۰۱ اجازه افزایش قیمت وحذف یاران آردو گندم صنف و صنعت، نهاده های دامی و روغن به دولت داده شده است.

او با بیان اینکه بر اساس آنچه دولت به مجلس اعلام کرده یارانه این آزادسازی از این ماه یعنی اردیبهشت پرداخت خواهد شد، گفت: هنوز نحوه پرداخت و مقدار یارانه ای که دولت برای گندم و آرد پرداخت خواهد کرد نهایی نشده است. اما کالا از آنجا یارانه نقدی می تواند تورمی به همراه داشته باشد ممکن است یارانه به شکل سبدیی در اختیار مردم باشد.

دولت اجازه ای برای تغییر قیمت مصرف کننده نان ندارد. شاید شاید اصلاحاتی در نحوه تولید آرد نانوایی های می گیرد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به این سوال که آیا احتمال رشد گرانی نان هم در سال جاری وجود دارد، گفت: اجازه ای برای تغییر قیمت مصرف کننده نان ندارد. شاید شاید اصلاحاتی در نحوه تولید آرد نانوایی های می گیرد.

بعد از افزایش قیمت گندم و غلات در بازارهای جهانی حجم زیادی گندم و از مرزهای کشور در حال خرید است. درخواست مجلس این است که برای جلوگیری از ممنوعیت یارانه نان به حلقه مصرف کننده پرداخت شود

قادری همچنین با بیان اینکه نحوه توزیع یارانه نان در حال بررسی است، ادامه داد: بعد از افزایش قیمت گندم و غلات در بازارهای جهانی حجم زیادی گندم و از مرزهای کشور در حال خرید است. درخواست مجلس این است که برای جلوگیری از ممنوعیت یارانه نان به حلقه مصرف کننده پرداخت شود. طرح پیشنهادی هم اکنون در دو استان به شکل آزمایشی در حال اجرا. چگونه این اجرای طرح نتایج مثبتی داشته باشد در سراسر کشور اجرا خواهد شد.