احتمالات به کاهش ۱۷ درصدی تأمین نفت روسیه در داخل ۲۰۲۲به گزارش {بازار}، منصفانه {سند} وزارت سیستم مالی کدام ممکن است روز چهارشنبه ({هفتم} اردیبهشت‌ماه) رویترز بیانیه شد، آرم می‌دهد کدام ممکن است احتمالاً می رود نفت روسیه را در داخل 12 ماه ۲۰۲۲ میلادی به‌چه چیزی مسئول چه چیزی بود رویارویی همراه خود تحریم‌ها ۱۷ شانس به کاهش دهد.

آمریکا آمریکا نفت نپخته به دلیل روسیه را تحریم کرده است، {در حالی که} تحریم‌های غرب علیه موسسه مالی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتی‌های روسیه، خرید و فروش نفت، یکی در میان دارایی ها کلیدی {درآمد} مسکو را همراه خود مسئله روبه‌رو کرده است.

اتحادیه اروپا نیز در داخل جاری بررسی اجمالی ممنوعیت رادیکال نفت به دلیل روسیه است.

اولیه به کاهش تأمین نفت روسیه در داخل دهه گذشته ۹۰ میلادی کدام ممکن است تجارت نفت همراه خود سرمایه‌گذاری در داخل ۱۹۹۰ روبه‌رو شد، قابل کلمه‌ترین به احتمال زیاد خواهد بود.

تأمین نفت روسیه در داخل ماه مارس امسال توسعه کاهشی را تحریک کردن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه اواسط آوریل حدود ۷.۵ شانس کاهش یافته است است.

تأمین نفت روسیه در داخل 12 ماه قبلی میلادی پس به دلیل طی پیامی تقویت، در داخل 12 ماه ۲۱ میلادی به‌چه چیزی مسئول چه چیزی بود قابل انتساب به ویروس ۲۰ روبه‌رو شد.

آژانس بین‌المللی نشاط پیش‌تراعلام کرد کدام ممکن است تحریم‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کناره‌گیری خریداران به دلیل {خرید} نفت روسیه به دلیل ماه‌ها به بعد به‌طور رادیکال اعمال می‌شود.

بر مقدمه این {سند}، تأمین نفت روسیه احتمالاً می رود به دلیل ۵۲۴ میلیون تن در داخل 12 ماه ۲۰۲۱ به ۴۳۳.۸ میلیون به همان اندازه ۴۷۵.۳ میلیون تن (بین ۸.۶۸ میلیون به همان اندازه ۹.۵ میلیون بشکه در داخل روز) در داخل 12 ماه ۲۰۲۲ برسد.

تأمین نفت روسیه به دلیل 12 ماه ۲۰۰۳ میلادی، روزی کدام ممکن است نفت این ملت را به ۴۲۱ میلیون تن رساند، احتمالاً بیشترین به کاهش را تخصص کرد.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه به پیشرفته ترین و پیشرفته ترین اصل دانش است کدام ممکن است همراه خود آسیایی‌ها در داخل بخش نشاط را پشتیبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل اروپا دوری کنند.

این {سند} تأیید شد کدام ممکن است پیش بینی می‌رود نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت روسیه نیز در داخل 12 ماه جاری به کاهش یابد.

نفت روسیه به دلیل ۲۳۱ میلیون تن در داخل 12 ماه ۲۰۲۱ به ۲۱۳.۳ میلیون به همان اندازه ۲۲۸.۳ میلیون تن (۴.۲۷ میلیون به ۴.۵۷ میلیون بشکه در داخل روز) رسیده است.