احتمالات بهبود هزینه کاردانو| پتانسیل توکن ADA برای پیشرفت ۴۰ درصدی!


به گزارش {بازار}، به تذکر می‌رسد هزینه فارکس دیجیتال کاردانو به دلیل زمان بهترینها هزینه شخصی در داخل سپتامبر ۲۰۲۱، بی‌وقفه در داخل جاری به کاهش است. سایر آلت‌کوین‌ها، توکن کاردانو، مخصوصاً ADA در داخل هیچ فاصله‌ای به دلیل بهبود هزینه غیر دائمی {بازار}، پیشرفت قابل توجهی در داخل زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگو نزولی ثابتی داشته است. همراه خود این، {حرکت} به {زیر} مرحله چسبیده ممکن است مهم برخاستن منصفانه الگو توسعه طرفدار باشد یا نباشد.

هزینه کاردانو بین ۷ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۹ مارس 12 ماه جاری حدود ۶۰ شانس بهبود یافته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل ۰.۷۷۶ دلار آمریکا به ۱.۲۴۰ دلار آمریکا بهبود یافته است. در داخل 2 طرف این محدوده، منصفانه سطح نوسان مساوی راه اندازی کرده است کدام ممکن است باعث بهبود نقدینگی می تواند.

به دلیل زمان تغییر محدوده نخست، کاردانو به افت هزینه 32 شانس به سطح ای کدام ممکن است {در حال حاضر} ممکن است وجود داشته باشد می تواند، مخصوصاً 0.841 دلار آمریکا، کاهش یافته است است. چند قبلی {حرکت} نزولی اکنون نیست، هزینه کاردانو را در جهت زیرین در داخل محدوده 0.776 دلار آمریکا سوق می دهد به همان اندازه نقدینگی به دلیل توقف تخلیه را انباشت تنبل.

این توسعه تقریباً به طور قطع باعث راه اندازی منصفانه الگو پیشرفتی برای آزمایش مجدد سطح میانی در داخل ۱.۰۱ دلار آمریکا پس به دلیل بهبود ۳۰ درصدی ممکن است. در داخل منصفانه سناریوی صعودی، توکن ADA می‌تواند این مانع شدن را برای دسترسی به اقدامات تا حد زیادی به حمایت نسبتا ثابت تنبل.

عملیاتی شدن چنین سناریویی به گاوهای {بازار} ADA این فرصت را می دهد به همان اندازه در جهت از دوام موارد زیر روی سطح ۱.۰۹ دلار آمریکا {حرکت} تنبل. {جایی} کدام ممکن است ممکن است علاوه بر این استرس {خرید} به کاهش یابد. در داخل مجموع، می توان اظهار داشت کدام ممکن است ADA پتانسیل بهبود کمتر از ۴۰ درصدی هزینه را دارد.

احتمال افزایش قیمت کاردانو|  پتانسیل توکن ADA برای رشد ۴۰ درصدی!

{در حالی که} موفقیت در محدوده زیرین در داخل 0.776 دلار آمریکا سطح خوبی برای ADA باشد یا نباشد، عدم {خرید} به زودی وضعیت امور این فارکس، ممکن است آرم دهنده نقطه ضعف گاوه ها باشد یا نباشد. در داخل چنین وضعیتی، هزینه ADA ممکن است علاوه بر این کاهش یافته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید 0.672 دلار آمریکا را مجدداً آزمایش تنبل.

بسته نرم افزاری شدن کندل روز به روز {زیر} مرحله 0.672 دلار آمریکا، این تز صعودی را باطل خواهد کرد.