اجرای طرح نوین آبیاری زیرسطحی در اراضی کشاورزی دشتستانبه گزارش خبرنگار بازار، احمد محمدی‌زاده پیش از ظهر امروز در بازدید از مزارع و صیفی‌جات در دشتستان با تاکید بر لزوم اصلاح الگوی کشت اظهار داشت: با توجه به گزارش خشکسالی‌های پیاپی و آب شرب و کشاورزی در کشور، الگوی کشت باید با شرایط تغییر شرایط را تغییر دهد. کند.

وی با اشاره به کشت هندوانه که مصرف آب بسیار زیاد خطاب به کشاورزان است افزود: پیشنهاد می‌کنم بجای هندوانه و محصولات جالیزی که مصرف آب بسیار زیاد و سودآوری کمتری دارد، نسبت به کشت یونجه و گندم اقدام می‌کند که مصرف کمتری داشته باشد و سودآور باشد. بالاتری نیز دارد.

استاندارد بوشهر خاطر نشان کرد: با توجه به نیاز دامداران به یونجه، تولید آن از لحاظ ریالی بنفع کشاورز است و سالانه برابر سودآوری عاید کشاورزان زحمتکش می شود.

محمدی‌زاده همچنین از اجرای آبیاری زیرسطحی در اراضی دشتستان خبر داد و گفت: جهاد کشاورزی در سطح ۵ سطح به صورت رایگان این طرح را در دشتستان اجرا می‌کند تا کشاورزان با استفاده از طرح‌های آبیاری زیر سطحی آشنا شوند و ادامه طرح را انجام دهند.

وی در جزئیات این طرح نوین ارائه داشت: در این طرح حدود 40 الی 50 سانتی متر زیر زمین، لوله‌های آبیاری را کرده و مستقیماً به ریشه گیاه می‌رسند.

استاندارد بوشهر بیان کرد: عدم پوسیدگی لوله‌های آب، عدم وجود تبخیر آب، عدم وجود سیستم لوله کشی در زمان شخم زدن و جلوگیری از هدررفت میلیونها متر مکعب آب از امکانات آبیاری زیر سطحی است.

محمدی‌زاده افزود: مدیریت ارشد استان حمایت لازم را از کشاورزان زحمتکش استان به عمل می‌آورد و با استفاده از شیوه‌های دانش‌بنیان و نوین، در جهت ایجاد ساختار پایدار گام برمی‌داریم و به سمت هدف عملی شعار سال حرکت می‌کنیم.