اتحادیه اروپا برای تصویب تحریمی آتی روسیه به چند روز زمان نیاز داردبه گزارش بازار، آنالنا بائربوک، وزیر امور خارجه آلمان روز دوشنبه گفت اتحادیه اروپا برای دستیابی به توافق بر سر بسته ششم تحریم ها علیه روسیه، به چند روز زمان نیاز دارد.
او هنگام ورود به بروکسل برای دیدار با همتایان اتحادیه اروپا به خبرنگاران گفت: «به عنوان یک آلمانی می دانم که این [تحریم نفت] گامی آسان نیست. برخی از مسائل هنوز حل شود و امروز این اتفاق نخواهد افتاد.»

وی افزود: «اما من مطمئن هستم که در روزهای آینده به نتیجه دستیابی پیدا می کنم.»

این در حالی است که وزرای کشورهای اتحادیه اروپا روز دوشنبه به طور معمول به مجارستان فشار آوردند تا وتویی خود را در مورد پیشنهادی نفت روسیه را لغو و لیتوانی گفت که این اتحادیه توسط یک کشور، عضو گروگان گرفته شده است.

تحریم پیشنهادی کمیسیون اروپا در اوایل ماه مه شدیدترین تحریمی است که پس از آغاز عملیات نظامی روسیه در روسیه در ۲۴ فوریه اعمال می شود.

اما مجارستان، نزدیکترین متحد مسکو در اتحادیه اروپا، است که صدها میلیون یورو از گفته این اتحادیه می خواهد تا تحریم نفت روسیه را کاهش دهد. اتحادیه اروپا برای تصویب این تحریم به رأی مثبت همه ۲۷ کشور عضو نیاز دارد.

گابریلیوس لاندرگسبیس، وزیر امور خارجه در هنگام ورود برای دیدار با همتایان خود گفت: «کل اتحادیه توسط یک کشور عضو گروگان گرفته شده است… ما باید توافق کنیم، ما نمی‌توانیم گروگان را بگیریم.»