اتباع خارجی با سرمایه گذاری ۱۰۰ هزار دلاری اقامت ۵ ساله میگیرندبه گزارش بازار، هیئت دولت در جلسه عصر یکشنبه به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیس جمهور رئیس جمهور با پیشنهادات معاون حقوقی رئیس جمهور و به منظور نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، تصمیمات مربوط به ورود سرمایه و آرزو از سایر کشورهاست. با نگاه سهیل گرایان را اصلاح کرد.

بر این اساس، وزارت کشور (فرماندهی کل مدیریت جمهوری اسلامی ایران) موظف است ظرف یک ماه برای اتباع خارجی که معادل حداقل صد هزار دلار به ارزهای دیگر سپرده گذاری بلندمدت یا به همان میزان در ایران سرمایه گذاری کنند، پس از برآورد و اعلام یک وزارت. امور اقتصادی و دارای مجوز اقامت ۵ ساله صادر می کند.