ابهام و سرمایه گذاری در بازار سرمایهبه گزارش بازار، اشکان چهره‌نگار، گزارش‌های فصلی را از عوامل تاثیرگذار بر بازارسرمایه ایران برشمرد و افزود: باتوجه به قیمت‌های جهانی و نرخ دلار در اکثر صنایع، انتظارات خوبی را می‌توان داشت.

این بازار کارشناس سرمایه در ادامه، نرخ ارز را یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر بازار سرمایه خواند و گفت: قیمت‌های جهانی از ریسک‌های بزرگ بازار سرمایه در کوتاه مدت، روند تولید سود تعداد زیادی از شرکت‌های بازارسرمایه وابسته به قیمت‌های جهانی بوده و این نرخ عاملی بوده است. تاثیرگذار بر بازارسرمایه است.

وی به موضوع افزایش نرخ بهره بین بانکی در ایران در چند هفته اخیر اشاره کرد و گفت: افزایش نرخ بهره در ایران نیز یکی از ریسک‌های بازار سرمایه است. در هفته‌های اخیر شاهد افزایش نرخ بهره بین بانکی بوده‌ایم که نشان‌دهنده افزایش نرخ بهره‌برداری از بانک است و احتمالاً این تغییرات می‌تواند تأثیرات منفی بر بازار سرمایه داشته باشد.

چهره نگار افزود: یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر بازارسرمایه نرخ نفت جهانی است، روند آتی نرخ نفت می‌تواند تاثیرات قابل توجهی بر روی بازارسرمایه داشته باشد.

این کارشناس بازار سرمایه مشخص کرد: با توجه به متغییرهای تأثیرگذار بر سرمایه ایران، فضای حاکم بر این بازار فضایی برای ابهام است و این فضا نتیجه‌ای جز سردرگمی برای فعالان بازارسرما خواهد بود.

وی تاکید کرد: در حال حاضر و تا از بین رفتن ابهامات، سرمایه گذاری در بازار سرمایه زیاد است.