ابزاری نو برای روزهای منفی بازار؛ امکان حقوقی‌ها از استفاده از مرابحه فراهم شده استبه گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، مرتضی چشان، اداره نظارت بر انتشار و ثبت بهادار بدهی با بیان رئیس این شرکت بازار ابزارهای تخصصی برای خرید سهام از سرمایه وجود نداشت، گفت: با وجود ابزارهای عمومی عمومی. از آنجا که ابزار اجاره و اجاره سهام، موضوع تامین مالی شرکت‌ها و خرید سهام از بازار سرمایه از طریق آنها بسیار سخت و ضروری بود. بنابراین، هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با اصلاح دستورالعمل مرابحه، امکان استفاده از مرابحه سهام توسط شرکت‌ها را از بازار سرمایه به منظور ارائه کرد.

وی درباره ویژگی‌های ابزارهای جدید «مرابحه سهام» عنوان کرد: این ابزار سختی‌های ابزارهای عمومی قبلی را تعیین کرده و به سهامی دسترسی می‌دهند که شرکت‌ها خواهان آن بازار را خریداری می‌کنند.

به منظور خرید سهام از بازار سرمایه، کاهش زمان تامین مالی شرکت‌ها، تخصصی‌تر شدن ابزارهای تامین مالی و همچنین توسعه بازار سهام است.

وی ادامه داد: این موضوع ضمن توسعه بازار سهام، به توسعه ابزارهای تامین مالی کمک می‌کند.

اداره نظارت بر انتشار و ثبت اسناد بهاداری اظهار داشت: همچنین زمانی که بازار منفی و حمایت است، شرکت‌ها و حقوق مردم می‌توانند با ارائه درخواست برای تامین مالی، سهام را از بازار خرید و به بازار سرمایه کمک کنند.

چشان با بیان اینکه چه عوامل متعددی بر رونق و توسعه بازار سرمایه گذاری هستند، گفت: یکی از این عوامل، وجود نقدینگی مناسب جهت خرید سهام از بازار سرمایه است و یکی از راهکارهای کمک به بازار، سهام استفاده از ابزارهای مالی با هدف تامین نقدینگی مورد نیاز است. نیاز سرمایه گذاران در بازار سهام است.

اداره نظارت بر انتشار و ثبت سهام بهادار بدهی: افزودن مرابحه سهام، ابزارهای اختصاصی و جدید برای کمک به شرکتها جهت خرید سهام از سرمایه است که با توجه به ساختار بازاری این ابزار، دسترسی شرکت‌ها به نقدینگی مورد نیاز جهت دستیابی به اهداف مورد نظر. ، سریعتر از سایر ابزارهای مالی موجود است.