آیا یارانه ها و تسهیلات مشمول مالیات هستند؟گزارش کردن شبکه خبری تهران نیوزرئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی ضمن تشریح طرح تفکیک حساب های تجاری از غیرتجاری، تاکید کرد: هر حسابی که بیش از 100 تراکنش داشته باشد و مبلغ 35 میلیون تومان باشد، تجارت نیست و تمام آن. حساب ها. معاملات مشمول مالیات نمی شود و انواع سپرده ها نیز بررسی می شود.

تاکید بر اینکه تفکیک حساب های تجاری از حساب های غیرتجاری بر اساس اجرای ماده 10 قانون پایانه های فروشگاهی و نظام پرداخت مالیات مصوب مهرماه 1397 و بند (م) تبصره 12 قانون بودجه کشور انجام می شود. وی گفت: آنچه مالیات محسوب می شود به عنوان مالیات بر درآمد یا سود افراد از کسب و کار خود یا مالیات بر ارزش افزوده ای است که بابت فروش کالا و خدمات دریافت می شود. در واقع چیزی به نام مالیات معاملات وجود ندارد.

وی ادامه داد: بر اساس قانون پایانه های فروشگاهی و نظام مالیاتی اگر شخصی کالا یا خدماتی را به دیگری بفروشد باید برای فروش خود فاکتور الکترونیکی صادر کند. برای استفاده صحیح از اطلاعات صورتحساب ها و محاسبه مالیات بر اساس اطلاعات صورتحساب های الکترونیکی، سایر پایگاه های اطلاعاتی در سازمان امور مالیاتی کشور نیاز به همسویی با اطلاعات دارند. برای این منظور قانونگذار دو ماده زیرساختی را در نظر گرفت که مواد 10 و 11 قانون پایانه های فروشگاهی و نظام مالیاتی است.

رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان مالیاتی با اشاره به اجرای کامل ماده 11 قانون پایانه های فروشگاهی گفت: سازمان مالیاتی با هماهنگی بانک مرکزی حدود 19 میلیون ابزار پرداخت از جمله نصب خواهد کرد. کارتخوان ها و درگاه های پرداخت الکترونیکی، در سراسر کشور تا پایان مرداد ماه سال جاری، ماده 10 قانون نیز تفکیک حساب های تجاری و غیرتجاری است که بر اساس اجرای این ماده قانونی، افراد موظف به ارائه هستند. حساب‌های تجاری که با آن‌ها فعالیت‌های تجاری مرتبط با تجارت خود را برای مالیات دهندگان انجام می‌دهند. مدیریت.

چه حساب هایی غیر تجاری هستند؟

وی با بیان اینکه مودیان در خرداد و تیرماه سال جاری حساب های تجاری خود را برای سازمان امور مالیاتی معرفی کردند، گفت: در این بازدید حدود 8 میلیون و 300 هزار حساب مشاغل توسط مودیان برای سازمان امور مالیاتی معرفی شد. مرحله دوم بررسی و تأیید حساب های غیر تجاری است. یعنی حساب هایی که توسط مودیان به سازمان اظهار نمی شود. پیش‌فرض این است که حساب‌هایی که توسط اشخاص حقیقی اعلام نشده‌اند، غیرتجاری هستند. در واقع بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، حساب‌های سپرده بانکی اشخاص حقوقی، حساب‌های متصل به دستگاه‌های کارت‌خوان و درگاه‌های پرداخت الکترونیک، حساب‌هایی که مودیان به عنوان حساب‌های مرتبط با مشاغل خود به سازمان امور مالیاتی اعلام کرده‌اند و همچنین فروش. . حساب ها پس از تایید سازمان تجاری و مابقی حساب ها غیر تجاری محسوب می شوند.

وی ادامه داد: بررسی و شناسایی حساب هایی که به عنوان حساب تجاری به ما معرفی نمی شوند، اما افراد از این حساب ها برای فعالیت های تجاری خود استفاده می کنند، نیاز به نظارت مستمر دارد. نظارت مستمر از دو طریق امکان پذیر است. ابتدا سازمان امور مالیاتی می تواند در تبصره یک ماده ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم، درخواست دریافت اطلاعات حساب بانکی افراد به صورت موردی و دریافت اطلاعات بانکی افراد را بنماید. . و یا در اجرای ماده 169 مکرر اگر حسابهایی که گردش مالی آنها بیش از 5 میلیارد تومان باشد اگر بیشتر باشد اطلاعات حسابها (شامل مجموع بدهکاران و بستانکاران و مانده شروع و پایان دوره حسابها) باید به سازمان امور مالیاتی ارسال شود.

چه سپرده هایی باعث کسب و کار حساب نمی شود؟

رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی درباره افرادی که میزان سپرده آنها کمتر از مبلغ ذکر شده است، توضیح می دهد: شاخص هایی برای شناسایی و تفکیک حساب های تجاری از حساب های غیرتجاری برای مبالغ کمتر مورد نیاز است. در بند (م) تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 مقرر شده است که حساب های تجاری بر اساس ضوابط خاصی مانند تعداد دفعات و مجموع مبلغ واریز ماهانه به حساب های متعلق به شخص یا یک نفر مشخص شود. . کد ملی در این خصوص اگر فردی در این چارچوب قرار می گیرد اما فرد مدعی است که حساب تجاری نیست و مبالغ واریز شده مربوط به فعالیت تجاری نیست، می تواند مدارک و مدارک خود را برای اثبات این ادعا به سازمان امور مالیاتی ارائه کند. ، و مدارک و مدارک تعیین شده در سازمان بررسی و اعتبار سنجی خواهد شد.

هراتی ادامه داد: شورای پول و اعتبار مصوب کرده است که در صورت مجموع مبلغ ‌ ‌ اما این طور نیست که اگر بیش از 100 تراکنش سپرده به مبلغ 35 میلیون تومان انجام شود، حساب یا حساب ها تجاری محسوب شده و از همه مبالغ مالیات اخذ می شود. مردم توجه داشته باشند که سازمان مالیاتی تحت هیچ شرایطی از فعالیت های غیرتجاری مالیات دریافت نمی کند، یعنی اگر در هر مرحله ای ثابت شود که سپرده های یک حساب حتی اگر تعداد سپرده ها بیش از 100 عدد باشد، مبلغ آن است. 35 میلیون اما سپرده مربوط به فعالیت های تجاری نیست، حساب ها مشمول مالیات نمی شوند.

وی تاکید کرد: در این فرآیند از واریز به حساب سایر حساب های شخصی، موسسات، یارانه ها و مواردی از این قبیل مالیات مشمول مالیات نمی شود.

منبع: خبرآنلاین

انتهای پیام/