آماده کامل نیروگاههای برقآبی برای تامین برق تابستانیبه گزارش بازار، جواد حاجیانی بوشهریان گفت: پس از گذشت 8 سال برای اولین بار تعمیرات نیروگاه های برقآبی کشور کامل انجام می شود و این نیروگاه ها با تمام توان تولید برق هستند.

وی گفت: عمده تولید برق از آب در حوضه کارون و از سدهای عباسپور، دز، گتوند، کارون سه و کارون ۴ انجام خواهد شد.

حاجیانی با اشاره به اینکه در تابستان ۱۵ درصد از کل برق تولیدی در کشور را نیروگاه‌های برقآبی تامین خواهد کرد ادامه داد: نیروگاه‌های برق آبی باهماهنگی شرکت انرژی و در زمان اوج مصرف خدمات آماده‌سازی هستند.

مدیرکل دفتر توسعه نظام های فنی بهره برداری و دیسپاچینگ برق آبی شرکت مدیریت منابع آب ایران ادامه داد: مدیریت حوضه آبریز در این ایام به خوبی انجام خواهد شد تا با مشکل کم آبی نشویم.