آماده اسکان 5 میلیون زائر به کربلا هستیم/ سرکوب بازار سرمایه برای نجات بانک ها


گزارش کردن شبکه خبری تهران نیوزمهمترین سرفصل ها اوراق اقتصادی وی یکشنبه 18 مرداد از موضوعاتی همچون مشکل 3.5 میلیون خودروی فرسوده در کشور، آمادگی انتقال 5 میلیون زائر به کربلا، سرکوب بازار سرمایه برای نجات بانک ها می گوید.

تصاویر صفحه اول روزنامه های اقتصادی امروز به شرح زیر است:

آماده اسکان 5 میلیون زائر به کربلا هستیم/ سرکوب بازار سرمایه برای نجات بانک هاآماده اسکان 5 میلیون زائر به کربلا هستیم/ سرکوب بازار سرمایه برای نجات بانک هاآماده اسکان 5 میلیون زائر به کربلا هستیم/ سرکوب بازار سرمایه برای نجات بانک هاآماده اسکان 5 میلیون زائر به کربلا هستیم/ سرکوب بازار سرمایه برای نجات بانک هاآماده اسکان 5 میلیون زائر به کربلا هستیم/ سرکوب بازار سرمایه برای نجات بانک هاآماده اسکان 5 میلیون زائر به کربلا هستیم/ سرکوب بازار سرمایه برای نجات بانک هاآماده اسکان 5 میلیون زائر به کربلا هستیم/ سرکوب بازار سرمایه برای نجات بانک هاآماده اسکان 5 میلیون زائر به کربلا هستیم/ سرکوب بازار سرمایه برای نجات بانک ها

انتهای پیام/