آغاز واریز یارانه های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانیبه گزارش بازار، همزمان با پایان سخنان رئیس‌جمهور درباره توزیع عادلانه یارانه‌ها، واریز مبلغ کمک معیشتی به حساب مردم آغاز شد.

به گفته رئیسجمهور مبلغ این یارانه برای اقشار کم‌درآمد ۴۰۰ هزار تومان و اقشار متوسط ​​۳۰۰ هزار تومان است.