آسیب پذیری مردم انگلیس از تورمبه گزارش بازار، رئیس بانک مرکزی انگلیس (بنک آو انگلیس) اذعان کرد: تورم در بخش مواد غذایی و انرژی، بیش از همه، کم کاری و با درآمدهای پایین را هدف قرار می دهد. این گزارش می افزاید اندرو بایلی (Andrew Bailey) در گفتگو با شبکه اسکای نیوز گفت: نتیجه بخش اعظم کار برای کاهش تورم، متاثر از شدت و درک این شوک (تورم) خواهد بود. باید بگویم در سه ماه گذشته به دلیلات وحشتناک در کشور، این تورمی برای درآمدهای واقعی مردم، بسیار بدتر شده است.

وی افزود: موضوع مهمی که نباید از نظر دور بداریم، آن است که در مقطع فعلی، ماهیت خاصیت دارد و بررسی اعظم آن بر قیمت‌های انرژی و مواد غذایی است. اگر شما به الگوهای مصرفی مردم نگاه کنید و افراد را به گروه‌های درآمدی تقسیم کنید، به دلیل مصرف بیش از انرژی و مواد غذایی در سبد مصرفی که همه باید مصرف کنند، می‌شوید افراد کم درآمد هستند، نسبت مصرفشان در این بخش، بیشتر است. . چون در بخش اقلام غیر آنها نیاز مصرف کمتری دارند. چیزی که ممکن است باعث شود من می‌شود، آن چیزی است که باعث می‌شود افراد کم‌کننده، بیش از دیگران هدف قرار بگیرند. این تورم را هدف قرار می‌دهند که در بازار کار از کمترین قدرت شانه زنند.