آسیب جدی صنعت ساختمان از تمدید مصوبه عوارض| بخش خصوصی به حمایت عملی نیاز داردسیدمحمد مرتضوی در گفتگو با خبرنگار بازارکرد اظهار داشت: تمدید مصوبه عوارضی تا پایان تیرماه دیگر نیست که صنعت ساختمان را به رشد و توسعه کند و آسیب جدی زا است.

انجمن رئیس انبوه سازان گلستان افزود: انتظار ما از شهرداری و شورای شهر و همه دست اندرکاران ساخت و ساز و در دولت، استانداری و غیره است که همان طور که داده و تصمیم گرفته است، عوارض ۱۴۰۱ منطبق بر تورم عمومی و شاخص ها را داشته باشد. اعلامی بانک مرکزی تهیه و تنظیم و اصلاحات لازم در آن انجام شود.

وی اضافه کرد: عوارض تا پایان سال ۱۴۰۱ نباید دستخوش تغییر کند تا تولیدکنندگان در این زمینه برنامه ریزی داشته باشند و همچنین عوارض در سال آینده هم باید با توجه به افزایش درآمدهای محلی و غیره انجام شود.

مرتضوی با توضیح این که ما در گرگان هیچگاه شاهد افزایش سه برابری عوارض نبودیم، گفت: امیدواریم لایحه عوارضی سریع تر اصلاح شده تا بار دیگر موتور صنعت ساختمان روشن و به حرکت درآید و شاهد شکوفایی ساخت و سازها و حوزه مسکن و جنب و جوش باشد. لازم در آن دیده شود.

این صنعت فعال ساختمان گفت: رهبر گرگان طی روزهای گذشته در گفتگو با رسانه ها بر حمایت از بخش ویژه ای برای ورود به ساخت و سازهای شهری، بازآفرینی در بافت های فرسوده و رفع مشکلات آن را ایجاد کرده است، ولی وجود بخش خصوصی در این بافت. ها میسر نمی تواند این باشد که حمایت همه جانبه ای از «صنعت ساختمان» داشته باشد.

انجمن انبوه سازان بیان کرد: در برخی از بافت های فرسوده که در آن استعداد باز وجودی وجود دارد، به سرعت رئیس می شود که شکل گل را تغییر می دهد اما در همین زمینه هم با عوارض پنج الی هفت برابری روبرو می شود. هر چند که معافیت ها و تسهیلات هم برای این بافت ها وجود دارد اما خروجی ما نسبت به سال های گذشته غیرقابل قبول بوده و برای صدور پروانه در این بافت ها باید پرداخت شود.

مرتضوی ادامه داد: فرماندار برای همان طور که علاقه مند به خود بود، بخش خاصی در ساخت و ساز نشان داد که در حوزه اجرا و اصلاح هم کمک کند تا اصلاح بافت های فرسوده شود.

وی متذکر شد: از نگاه ویژه فرماندار به حوزه ساخت و ساز و حمایت وی از بازآفرینی و اصلاح و توسعه در بافت های فرسوده حمایت می شود اما در هر حال بخواهیم اتفاقی خوبی در این حوزه بیفتد باید نگاه ویژه به اصلاحات داشته و بسته های حمایتی داشته باشد. و مشوق های خوبی در بافت ها از جمله تکمیل و اصلاح شبکه ها توسط دستگاه های خدمات رسان و غیره انجام می شود.