آزمایش هاری در حمایت از GARC


Biobest خوشحال است اعلام کند که ما از اتحادیه جهانی هاری (GARC) در روز جهانی هاری ، 28 سپتامبر ، حمایت خواهیم کرد.

برای حمایت از کار فوق العاده GARC ، Biobest به هر نمونه ای که برای آزمایش هاری در روز جهانی هاری ارسال شده است 10 پوند به اتحاد اهدا می کند.

دیدگاهتان را بنویسید