آبخیزداری در دریا و کاهش تخریب‌های سیل بسیار مهم استبه گزارش بازار، سید ابراهیم رئیسی در گزارش امروز یکشنبه هیئت دولت ضمن جبران تأسف و تسلیت نسبت به جان باختن جمعی از هموطنان در حوادث سیل در نقاط مختلف کشور، از صبوری و همراهی مردم در مدیریت بحران و جستجوی گروه‌های امداد و نجات در این بازار. حوادث، قدردانی کرد.

جمهوری همچنین با تقدیر از حضور میدانی استانداران و مدیران محلی برای مدیریت مدیریت به سیل‌زد کمک رئیس‌گان کرد: عصبانیت و جماعت معاندین به گزارش مردم در روزهای اخیر به خاطر عملکرد موقعیت و حضور میدانی آن‌ها برای مدیریت بحران بوده است.

جمهوری تسریع در بازسازی سازه‌های آسیب‌دیده از سیل و همچنین جبران‌های وارد شده به مردم را در مقابل قرار داد و جبران خسارت به کشاورزان و دامداران رادیدیده، خرید تضمینی دام از دامداران ساکنان‌دیده و امهال بازپرداخت اقساط پرداخت‌ها به آن‌ها را از جمله حمایت‌های حمایتی از طرفداران دیگر. از نگاه‌دیدگان سیل برشمرد.

رئیسی موضوع آبخیزداری را نیز امری مهم در زمستان و کاهش آسیب‌های ناشی از سیل و هدایت سیلاب‌ها به مسیر سازندگی و وزارت جهادکشاورزی را ملزم با همکاری سایر بخش‌ها لایحه‌های جامع در این خصوص تغییر داد.

رئیس جمهور تاکید کرد که در این لایحه نقش مردم به طور ویژه دیده شده و همچنین برنامه‌ای دقیق و کاربردی برای آبخیزداری ۹۰ میلیون زمین اراضی کشور در نظر گرفته می‌شود.

رئیسی در جلسه ابتدایی با تسلیت فرارسیدن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) و بر اساس آموزه های آن حضرت، اظهار داشت: سیره امام حسین (ع) برای همه انسان ها چراغ راه و پیام عاشورا برای همه راهنمایی می کند. عقلا و انسانهای آزاده در دنیا.

رئیس جمهور با اشاره به نقش حضرت امام سجاد (ع) و حضرت زینب کبری (س) در تبیین پیام و فرهنگ عاشورا، تصریح کرد: امام زین‌العابدین (ع) و حضرت زینب (س) با روشنگری و ایجاد اثر سازوکاری مانند اربعین که نماد است. و نمودی از عاشوراست، اجازه نداد پیام حسینی تحریف و فراموش شود.